top of page

When it rains, look for rainbows

יש אירועים שאתה מרגיש שהכל בהם קורה נכון, אתה תרגיש את זה מסביבת הזוג, מהשמחה שבחדר התארגנות כשאתה מגיע להתחיל לצלם, מהרכב האנשים הנוכחים. הכל פשוט מדבר בשפה של שמחה.


זה בדרך כלל קורה כשהזוג נכון ומתאים ברמות שהחברים שלהם והמשפחות מחוברות כמו דבק וזה פשוט מרגיש כמו קבוצה אחת (וזה ממש לא מובן מאליו). אפשר לראות לאורך התמונות איך הזוג התרגש כל כך מהמעמד של היום וזה פשוט הולך ומשתפר ככל שגוללים באלבום.


הלוקיישן של צילומי החוץ הוא אחד האהובים עלינו לאורך כביש 4 ולא רחוק מהאולם בו התחתנו "הגלריה", על העיצוב מונתה נטאשה מעצבת המקום. רק תראו את האווירה שהיתה שם...


עמית ומושיקו, אחד האלבומים היפים שתראו.


צילמו -

שי מסינטר

יריב קריסל


bottom of page